Kapcsolat

Telefon: 06 70 374 8300

E-mail: info@kovacsantik.hu

Facebook:

Adatkezelési nyilatkozat

Az európai és hazai szabályozásnak megfelelően átláthatóvá tesszük internetes honlapunk és szolgáltatásunk személyes adat kezelését.

Ön bármikor kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk nyilvántartott személyes adatairól, illetve kérheti ezek törlését. Amennyiben ezt szeretné, forduljon hozzánk kérésével az info@kovacsantik.hu e-mail címen!

Honlapunk a működés kényelme érdekében az ön gépének azonosítására automatikusan létrejövő technikai adatcsomagokat (cookie) használ, amely egy korlátozott ideig biztosítja az ön gépének egyedi azonosítását honlapunk számára.

Az Ön böngészőprogramja az Ön gépének, telefonjának, táblagépének (stb.) operációs rendszeréről, böngészőprogramjának fajtájáról és verziójáról, valamint az Ön pillanatnyi internetcíméről (IP cím) ad át adatokat honlapunk számára. Mi ezeket az információkat felhasználhatjuk honlapunk eszközfüggő megjelenítéshez. Ezeket az adatokat saját rendszerünkben korlátozott ideig, naplófájlok formájában tároljuk el diagnosztikai célra. Ugyanezeket az adatokat harmadik fél rendszerének (Google Analytics) anonim látogatottsági statisztika céljából is átadhatjuk. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

Amikor Ön internetes szolgáltatásunkat igénybe veszi, személyes adatokat is átad számunkra, amellyel Önt azonosítani lehet. Ilyen a vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Törekszünk arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak az internetes szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges mértékben, a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. Az Ön személyes adatait (a már említett, látogatottsági statisztika célú anonim technikai adatok kivételével) harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Kapcsolattartás:

A hét minden napján, akár email-en, akár telefonon várjuk megkeresését.

X

Product has been added to cart

View Cart